Частични избори за кмет на кметство Тръстеник

27.06.2017
Съобщение до българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност

20.06.2017
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 

12.07.2017

СЪОБЩЕНИЕ
 

Във връзка с произвеждане на 02 юли 2017 г. на частичния избор за кмет на кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе, Община Иваново уведомява, че всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него, по реда на чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, като подаде писмено заявление до Кмета на Общината или до ВРИД Кмет на с. Тръстеник.
Срок за подаване на заявленията -  24.06.2017 г.
Уведомяват се избирателите, желаещи да подадат такова заявление, че за дата 24.06.2017 г. (събота), същите ще се приемат в сградата на Кметство с. Тръстеник.
Телефон за връзка: 08145 / 22 - 36  – Кметство с. Тръстеник.

 

СЪОБЩЕНИЕ
 

Във връзка с произвеждане на 02 юли 2017 г. на частичния избор за кмет на кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе, Община Иваново уведомява, че избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да гласува по настоящ адрес по реда на чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, като подаде писмено заявление до Кмета на Общината или до ВРИД Кмет на с. Тръстеник за вписане в избирателния списък по настоящ адрес.
Такова искане се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в село Тръстеник. Заявлението се подписва от избирателя и в него задължително се посочват: единния граждански номер на избирателя, вида и номера на документа му за самоличност и датата на адресната регистрация по настоящ адрес.
Срок за подаване на заявленията -  17.06.2017 г.
Уведомяват се избирателите, желаещи да подадат такова заявление, че за дата 17.06.2017 г. (събота), същите ще се приемат в сградата на Кметство с. Тръстеник.
Телефон за връзка: 08145 / 22 - 36  – Кметство с. Тръстеник.


08.06.2017
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I

23.05.2017
Заповед № РД-09-172/23.05.2017 г. за изменение на Заповед № РД-09-164/16.05.2017 г. и Заповед № РД-09-167/17.05.2017 г.

22.05.2017
Заповед № РД-09-170/22.05.2017 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

22.05.2017
Съобщение за провеждане на консултации за сформиране на съставите на СИК за произвеждане на частичния избор за кмет на кметство Тръстеник

17.05.2017
Заповед № РД-09-167 от 17.05.2017 г. за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

16.05.2017
Заповед № РД-09-164 от 16.05.2017 г. за образуване на избирателни секции в с. Тръстеник
 

СЪОБЩЕНИЕ
 

Община Иваново уведомява избирателите, че във връзка с Указ № 106 от 07.04.2017 г. на Президента на Република България на 02 юли 2017 г. ще се проведе частичен избор за кмет на кметство Тръстеник, община Иваново, област Русе.