Новини

Открита процедура за подбор на Доброволци

в „Доброволно общинско формирование за предоставяне или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на община Иваново, област Русе“

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен

Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Указания на Министерство на здравеопазването за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 г.

Указания на Министерство на здравеопазването за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-61/15.02.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отм.. със Заповед № РД-09-132/19.03.2021 г.)

За изменение на Заповед № РД-09-750/21.12.2020 Г., изм. и доп. със Заповеди № РД-09-8/15.01.2021 г. и РД-09-39/29.01.2021 г.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването на територията на Община Иваново

Пълна информация
Петнадесети международен фолклорен конкурс „Пауталия” 2021

Петнадесети международен фолклорен конкурс „Пауталия” 2021

Пълна информация
Съобщение

Съобщение по Проект "Патронажна грижа в Община Иваново"

Пълна информация