• №: 2
  • Отворена
  • 25.03.2021
АОП линк:

Пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП с предмет: „Извършване на изследвания и проучвания, директно свързани с популяризиране на местната идентичност и осигуряване на информираност и публичност по Проект „Популяризиране на местната идентичност чрез организиране на фестивали, публичност и закупуване на материални активи в интерес на местната общност“ на „МИГ ЛИДЕР на територията на Две могили и Иваново“

Дата на публикуване Файл
25.03.2021   Pokana-prouchvane.pdf
25.03.2021   Prilozhenie-1_Tekhnicheska-spetsifikatsiya.doc
25.03.2021   Prilozhenie-2_Predstavyane-na-uchastnika.doc
25.03.2021   Prilozhenie-3_Tekhnichesko-predlozhenie.doc
25.03.2021   Prilozhenie-4_Tsenovo-predlozhenie.doc
Публикувал: Ирина Иванова