с. Иваново

 

 • Георги Миланов
 • 08116/22-53
 • obshtina@ivanovo.bg
 • с. Иваново
 • От 08:15 ч. До 16:45 ч.
с. Щръклево

 

 • Цветелина Михайлова
 • 0886/929 077 ; 08111/22 53
 • shtraklevo@mlnk.net
 • с. Щръклево
 • От 08:15 ч. До 16:45 ч.
с. Пиргово

 

 • Стефан Барбуков
 • 08114/22 80 ; 0893050123
 • kmetstvo_pirgovo@abv.bg
 • с. Пиргово
 • От 08:15 ч. До 16:45 ч.
с. Тръстеник

 

 • Д-р Атанас Атанасов
 • 08145/ 22-80
 • kmetstvotr@abv.bg
 • с. Тръстеник
 • От 08:15 ч. До 16:45 ч.
с. Сваленик

 

 • Николай Димков
 • 08166/22 63 ; 0888/527 812
 • s.svalenik@abv.bg
 • с. Сваленик
 • От 08:15 ч. До 16:45 ч.
с. Красен

 

 • Йорданка Чурова
 • 0887/842 490 ; 08152/22-80
 • kmet.krasen@ivanovo.bg
 • с. Красен
 • От 08:15 ч. До 16:45 ч.
с. Мечка

 

 • Ивелин Илиев
 • 0886/929 077 ; 08118/22-80
 • kmeseme@abv.bg
 • с. Мечка
 • От 08:15 ч. До 16:45 ч.
с. Кошов

 

 • Михаил Маринов
 • 0888/521 594 ; 08159/22-20
 • kmetstvokoshov@abv.bg
 • с. Кошов
 • От 08:15 ч. До 16:45 ч.
с. Червен

 

 • Татяна Тодорова
 • 0887/834 101 ; 08156/52-80
 • -
 • с. Червен
 • От 08:15 ч. До 16:45 ч.
с. Божичен

 

 • Даринка Желева
 • 0888/841 114 ; 08116/28 65
 • d.jeleva1969@abv.bg
 • с. Божичен
 • От 08:15 ч. До 16:45 ч.
с. Нисово

 

 • Корнелия Йорданова
 • 0888/992 930 ; 08196/ 22-60
 • kmetstvonisovo@abv.bg
 • с. Нисово
 • От 08:15 ч. До 16:45 ч.
с. Церовец

 

 • Галена Банева
 • 0877/722 511 ; 08167/22-80
 • kmetstvocerovec@abv.bg
 • с. Церовец
 • От 08:15 ч. До 16:45 ч.
с. Табачка

 

 • Пенка Йотова
 • 0815652-70; 0882024029
 • tabachka@ivanovo.bg
 • с. Табачка
 • От 08:15 ч. До 16:45 ч.