Новини

ТЕХНИЧЕСКА ПРОФИЛАКТИКА !!!

Община Иваново уведомява всички заинтересовани граждани, че поради техническа профилактика на компютърни системи ще работи с граждани до 12:00 ч. на 24.06.2022 г. 

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Кошов

Прекъсване на електрозахранването в с. Кошов, поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води

Титуляр: "АНБ" ЕООД

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ

Справки от Метеорологична обсерватория Русе

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Червен

Прекъсване на електрозахранването в с. Червен, поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Табачка

Прекъсване на електрозахранването в с. Табачка, поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на обслужване и обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация