Новини

Възможни смущения на електрозахранването

Възможни смущения на електрозахранването

Пълна информация
Прием на заявления за хуманно отношение към птици и свине

Прием на заявления за хуманно отношение към птици и свине

Пълна информация
Опасно време на 08.05.2024

Опасно време на 08.05.2024

Пълна информация
Временно спиране на движението на ППС през ЖП прелез

Временно спиране на движението на ППС през ЖП прелез

Пълна информация
Възможни смущения на електрозахранването в с. Сваленик

Възможни смущения на електрозахранването в с. Сваленик

Пълна информация
Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор растениевъдство

Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор растениевъдство

Пълна информация
Справки за получени писмени становища по време на Обществените обсъждания по програма "Fast Danube"

Справки за получени писмени становища по време на Обществените обсъждания по програма "Fast Danube"

Пълна информация
Заповед № РД-09-233/28.03.2024 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

Заповед № РД-09-233/28.03.2024 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

Пълна информация