Добре дошли в
Община Иваново

 

Георги Миланов Кмет на Община Иваново
Георги Миланов
Общ устройствен план
Виж повече
Заседания на Общински съвет
Виж повече
Устройство на територията
Виж повече
Профил на купувача
Виж повече
Справка данъци
Виж повече
Деловодна справка
Виж повече
АДО Дунав
МИГ
Спри горските пожари!
КПКОНПИ
КЗД
ОПДУ

Актуално

Всички новини
23.07.2020 / ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ДОБИВ И ДОСТАВКА НА ДЪРВЕСИНА - 2020

01.10.2020 / ЗАПОВЕД № РД-09-612/30.09.2020 г. на Георги Миланов, Kмет на Община Иваново

01.10.2020 / ЗАПОВЕД № РД-09-613/30.09.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Изменена със Заповед № РД-09-622/08.10.2020 г., Отменена със заповед № РД-09-649/23.10.2020 г.)

08.10.2020 / ЗАПОВЕД № РД-09-622/08.10.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

30.10.2020 / Удължен срок за подаване на заявления от кандидати за преброители и контрольори

04.11.2020 / СЪОБЩЕНИЕ

22.10.2020 / Заповед № РД-09-639/22.10.2020 г. на Кмета на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-712/26.11.2020 г.)

23.10.2020 / Заповед № РД-09-649/23.10.2020 г. на Кмета на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-654/28.10.2020 г.)

12.11.2020 / ЗАПОВЕД № 686/12.11.2020 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отменена със Заповед № РД-09-696/19.11.2020 г.)

24.11.2020 / Заповед РД-09-705 от 24.11.2020г.

27.11.2020 / Заповед № РД-01-354/27.11.2020 г. на д-р Маргарита Николова, Директор на РЗИ-Русе