Новини

Уведомление за инвестиционно предложение: "Реконструкция и рехабилитация на участък от 3,050 км общински път RSE 1108..."

Възложител: Община Иваново

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение: "Реконструкция и рехабилитация на участък от 3,800 км общински път RSE 2107..."

Възложител: Община Иваново

Пълна информация
ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 

с. Иваново - 26.05.2022 г.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево и с. Нисово

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево и с. Нисово, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен

Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация