Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Кошов

Прекъсване на електрозахранването в с. Кошов, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прием за заявления за подпомагане по отношение на компенсирането на разходите на земеделски стопани във връзка с трайните насаждения

Прием за заявления за подпомагане по отношение на компенсирането на разходите на земеделски стопани във връзка с трайните насаждения

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Червен

Прекъсване на електрозахранването в с. Червен, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Кошов

Прекъсване на електрозахранването в с. Кошов, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Кошов

Прекъсване на електрозахранването в с. Кошов, поради извършване на неотложни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Провеждане на функционални тестове с реално задействане

Информиране на населението за провеждане на функционални тестове на системите за ранно предупреждение и оповестяване.

Пълна информация