Новини

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България

Официални указания от Министерството на туризма

Пълна информация
Мерки за организиране на дейностите в детските градини след възстановяване на приема на деца

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детските градини/ясли. В ситуацията на COVID-19 всяка държава търси най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-323/14.05.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново, считано от 14.05.2020 г.

Пълна информация
Заповед № РД-09-324/14.05.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

за въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки на територията на община , считано от 14.05.2020 г.

Пълна информация
ПРОЕКТ НА ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА BG0000232 "БАТИН" ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. МЕЧКА, ОБЩ. ИВАНОВО, ОБЛ. РУСЕ И С. БАТИН И С. ГОРНО АБЛАНОВО, ОБЩ. БОРОВО, ОБЛ. РУСЕ

Заповед на Министъра на околната среда и водите

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-325/15.05.2020 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

За обявяване на пожароопасен сезон в земеделските земи на територията на община Иваново

Пълна информация
За    Обявление   № 19/12.05.2020

За    Обявление   № 19/12.05.2020

Пълна информация
За    Обявление   № 23/12.05.2020

За    Обявление   № 23/12.05.2020

Пълна информация