Новини

ЗАПОВЕД № РД-09-41/29.01.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За въвеждане на противоепидемични мерки на територията на община Иваново от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г.

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-39/29.01.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново (Отм.. със Заповед № РД-09-132/19.03.2021 г.)

За изменение на Заповед № РД-09-750/21.12.2020 Г., изм. и доп. със Заповед № РД-09-8/15.01.2021 г.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването, поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Искане за освобождаване от наем (Приложение № 1)

Отпадане на задължение за заплащане на наемна цена по договори за наем във връзка с въведените противоепидемични мерки в условия на обявена извънредна епидемична обстановка.

Пълна информация
Декларация (Приложение 2)

Отпадане на задължение за заплащане на наемна цена по договори за наем във връзка с въведените противоепидемични мерки в условия на обявена извънредна епидемична обстановка.

Пълна информация
Социална услуга "Асистентска подкрепа"

Прием на документи от кандидат-потребители и кандидати за социални асистенти

Пълна информация
НАП - Русе - Информационни материали за старта на данъчната кампания

НАП - Русе - Информационни материали за старта на данъчната кампания

Пълна информация