Новини

ЗАПОВЕД № РД-09-151/31.03.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

За въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново, считано от 01.04. 2021 г. до 30.04.2021 г.

Пълна информация
Провеждане на онлайн обучения на СИК

Информаиця за предстоящите онлайн обучения на ръководствата на СИК

Пълна информация
Информация за избирателите с увредено зрение и затруднения в придвижването

Информация за избирателите с увредено зрение и затруднения в придвижването, които желаят да упражнят правото си на глас в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Пълна информация
Изтичане на краен срок за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Изтичане на краен срок за подаване на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново

Прекъсване на електрозахранването в с. Иваново, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването

Прекъсване на електрозахранването в Община Иваново, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Списък на заличените лица

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Пълна информация