Новини

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево

Прекъсване на електрозахранването в с. Щръклево, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
ЗАПОВЕД № РД-09-425/20.08.2021 г. на Кмета на Община Иваново

За допълнение на Заповед № РД-09-386/30.07.2021 г., с която са въведени временни противоепидемични мерки на територията на община Иваново от 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г.

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Мечка

Прекъсване на електрозахранването в с. Мечка, поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „АКТИВИЗИРАНЕ НА МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ - ГАЛОП“

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „АКТИВИЗИРАНЕ НА МЕСТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ - ГАЛОП“

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово, поради извършване наобслужване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация