Новини

Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на автоматизирана торовнасяща система".

Възложител: ЗП Николай Ненов

Пълна информация
ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

с. Кошов, с. Червен

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение: "Система за капково напояване на ПИ 100001 и 101018, землище на с. Тръстеник"

Възложител: "АВЕЛАНА ГРУП" ООД

Пълна информация
БЪЛГАРИЯ СЕ ВАКСИНИРА - Информирай се, ваксинирай се, прегърни живота!

Информация за ваксинацията срещу COVID-19

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Красен

Прекъсване на електрозахранването в с. Красен, поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово, поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
ЗАБРАНА ЗА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ИЗГАРЯНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Заповед № РД-09-477/16.09.2021 г. на Кмета на Община Иваново

Пълна информация