Новини

Осигурен обществен достъп до Информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Възложител: "ПРИСТА СОЛАР" ООД

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик

Прекъсване на електрозахранването в с. Сваленик, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение: "Рехабилитация на улична мрежа в община Иваново...."

Възложител: Община Иваново

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия и строеж на външно електрозахранване в землището на с. Щръклево

Възложител: "ПРИСТА СОЛАР" ООД

Пълна информация
Информационно-разяснителни кампании „Пази горите от пожар“ и „Пази реколтата от пожар“

Организатор на кампанията е РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Русе

Пълна информация
Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане и организиране на къмпинг в границите на поземлени имоти №№ 39205.90.179 и 39205.66.406 в село Кошов"

Възложител: Катерина Колева

Пълна информация