Новини

Данъчно - осигурителна кампания 2023 г.

Уведомяваме Ви, че започна приемането на годишни данъчни декларации за получени доходи за отчетната 2022 г. Осигурени са образци на декларации за данъчната кампания, но Вие можете лесно и удобно да си ги доставите и от сайта на НАП - www.nap.bg

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник

Прекъсване на електрозахранването в с. Тръстеник, поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване предоставянето на електронни административни услуги на 28.01.2023 г.

Прекъсване предоставянето на електронни административни услуги, поради профилактика на Държавене хибриден частен облак

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово, поради извършване на обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
СТАРТИРА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ТОПЪЛ ОБЯД ПО ПРОЕКТ „ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ИВАНОВО“

На 03.01.2023 г. стартира предоставянето на топъл обяд по Проект „Топъл обяд в община Иваново“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 - „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 202

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Червен

Прекъсване на електрозахранването в с. Червен, поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация
Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово

Прекъсване на електрозахранването в с. Пиргово, поради извършване на строителни ремонти на съоръженията за доставка на електроенергия

Пълна информация