Новини

Възможни смущения на електрозахранването в с. Сваленик

Възможни смущения на електрозахранването в с. Сваленик

Пълна информация
Временно спиране на движението на ППС през ЖП прелез

Временно спиране на движението на ППС през ЖП прелез

Пълна информация
Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор растениевъдство

Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция в сектор растениевъдство

Пълна информация
Справки за получени писмени становища по време на Обществените обсъждания по програма "Fast Danube"

Справки за получени писмени становища по време на Обществените обсъждания по програма "Fast Danube"

Пълна информация