Новини

Заповед за определяне на пожароопасен сезон в земеделски земи

Заповед за определяне на пожароопасен сезон в земеделски земи

Пълна информация
Одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри за територията в строителните граници на с. Нисово, община Иваново, област Русе.

Служба по геодезия, картография и кадастър – Русе, съобщава, че е издадена Заповед № РД-18-85 от 08.05.2024 г. на Изпълнителния директор на АГКК на основание чл. 49, ал.1 от ЗКИР, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за територи

Пълна информация
Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Съобщение съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Пълна информация
Възможни смущения на електрозахранването

Възможни смущения на електрозахранването

Пълна информация
Прием на заявления за хуманно отношение към птици и свине

Прием на заявления за хуманно отношение към птици и свине

Пълна информация
Опасно време на 08.05.2024

Опасно време на 08.05.2024

Пълна информация