Ръководство на Общината

КМЕТ

ГЕОРГИ МИЛАНОВ

Роден на 05.11.1973 г.  Завършил е  Земеделски колеж, гр. Пловдив, специалност „Аграрна икономика” и Русенския университет, специалност „Маркетинг”.
Работил е като търговски представител от 1996 г. до 2001 г.
От  2003 г.  до 2007 г. е бил горски стражар в Държавно Ловно Стопанство ”ДУНАВ”  гр.Русе.
От  2007 г. до 2011 г.  е Кмет на с. Щръклево
От  2011 г.  е Кмет на община Иваново

 

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ

ПЛАМЕН ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ

Завършил е ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" – гр. Русе
От 2001 г. до 2015 г.  работи в системата на МВР 
От 2015 г. е Заместник - Кмет в община Иваново

 

СЕКРЕТАР

ГАЛИНА ИЛАРИОНОВА

Завършила е Техникум по икономика ( ПГИУ ”Елиас Канети” ) – Русе през 1983 г. 
и Русенски университет “Ангел Кънчев”  - специалност “Право” през 2000 г.

Работи последователно в Регионална агенция по безопастност на храните – гр. Русе и 
в областна администрация – Русе.

В община Иваново е секретар от 2011 г. 

Е-mail: gilarionova@abv.bg