Туристически обекти и маршрути

Кратка информация за по-значимите обекти

“Ивановски скални манастири”.
Важен религиозен център от 11 в. Има запазени множество скални църкви, отделни килии и уникални стенописи от края на 14 век. Намира се на 4 км. от с. Иваново. Достига се с транспорт по асфалтиран път или по маркирана пътека за 40 мин.
Работно време:
сряда, четвъртък, петък, събота и неделя от 9 ч. до 17 ч,
а през летния сезон (от 1 април до 30 ноември), работното време е без почивен ден от 9 ч до 18 ч.
Приемат се организирани групи до 20 човека и индивидуални посетители. Изнасят се беседи. Предлагат се сувенири и рекламни материали. До с. Иваново се стига по автомобилен път и железопътен транспорт, има поставени указателни табели.

 

 

Средновековен град “Червен”.
Намира се непосредствено до с.“Червен” – архитектурно археологичен резерват. Има паркинг за автомобили. Намира се на 17 км. южно от с. Иваново. Достига се по асфалтиран път. Приемат се организирани групи и индивидуални посетители. Има поставени указателни табели.

Пещера “Орлова чука”.
Намира се на 24 км. от с. Иваново в землището на с. Пепелина. Достига се по асфалтиран път, има паркинг. Посещения с предварителни заявки поради необходимостта от водачи-спелеолози. Има поставени указателни табели.

Природен парк “Русенски лом”.
Природен парк Русенски Лом е с площ 3260 хе. и обхваща териториите от двете страни на каньоновидната долинана река Русенки Лом и притоците и – Бели, Черни и Мали Лом. Обявяването му за защитена територия през 1970г. е с цел запазването на неповторимия ландшафт, богатото биологичното разнообразие и културно историческото ни наследство.
За контакт: Дирекция на Природен Парк “Русенски Лом”; Русе 7000, бул. ”Скобелев” 7, тел/факс 082 872397; http://www.lomea.org/e-mail: info@lomea.org  


 

Подходи към ПП Русенки Лом

Селата от приемната зона са подходи към парка.

До с.Иваново – център на Общината се достига:

  • По магистрален път Русе-София ;
  • По четвъртокласен път Русе-Две могили ;
  • С ЖП транспорт Русе-София ;

До с. Щръклево :

  • Магистралата Русе-Разград – отклонение четвъртокласна пътна мрежа.
  • До с.Кошов, Червен, Нисово – четвъртокласни пътища през с.Иваново и с.Щръклево.

Движението на моторни превозни средства в Парка е забранено. Преходите по предложените маршрути могат да се извършват пеша, на кон или с велосипед.

Орнитологичен маршрут
Богати на птичи свят са горските масиви, намиращи се покрай реката. От грабливите птици тук гнездят: ястребът, малък креслив орел, обикновен мишелов, улулица, бухал, дългоуха сова. От кълвачите – черен, голям сирийски, среден и малък пъстър, зелен и сив, въртошийка.
Водите, пълни с богата растителност привличат множество водоплаващи птици.
Най-интересни са скалогнездещите видове птици – малък бял египетски лешояд, скален орел, белоопашат мишелов, ловен сокол, обикновенна и степна ветрушка, скален гълъб и т.н.
Черният щъркел гнезди в скалните ниши.
На територията на парка са наблюдавани 192 вида птици, като 172 от тях са редки или защитени, а 110 вида са гнездящи в Поломието.
Долината на Ломовете е обявена за орнитологично важно място/ОВМ/
Нисово - Сваленик e с дължина 17.1 км.
Нисово – Смесите - Иваново e с дължина 18.2 км.
До с. Нисово се достига през с. Щръклево с автобус от гр. Русе или с лично МПС.

Природен феномен “Стълпище”.
На 20 км. северно от с. Иваново и на 4 км. от с. Мечка на брега на река Дунав. Представлява самостоятелен скален блок с височина 10 м. Достига се по асфалтира път. 

Вековно дърво – полски бряст .
Достига се за 30 мин. по пешеходна пътека източно от с. Нисово , по долината на р. Бели лом .

 

 

 

Голям Нисовски манастир – св. Константин и Елена – 11 в. Достига се пеш за 1 час и 30 минути от с. Нисово по долината на р. Малък лом , в района се намира и Еврейската пещера. Село Нисово се намира на 35 км. източно от с. Иваново.

Рибарници село Мечка – орнитологично важно място. Намира се на брега на река Дунав на 27 км. северно от Иваново. Гнездилище на водо-плаващи птици: корморан, пеликан,орел-рибар и други. Удобно място за спортен риболов на р. Дунав.

Дунавският бряг
Без преувеличение Дунавският бряг в територията на Община Ивановое един от най-атрактивните участъци от българския бряг. Силно залесен, с разнооб­разна растителност от водо и влагалюбиви до сухоустойчиви. Ясно се отделят две части: за­падна - нисък, частично заблатен бряг, и източна - стръмен, на мес­та до отвесен. Уникално скално образувание Стълпище, с все още неизяс­нен произход. Обиталище на много пти­ци, мечтани кътчета за рибари­те, свидетелства за древни прис­танища и крепости.

 

 

Басарбово
Скалният манастир при с. Басарвово се намира на 12 км. от Русе по пътя за село Иваново - той се вписва в темата за историята на манастирите от долината на река Русенски Лом и е атракция като едниствен у нас действащ скален манастир. През 2002г. в манастира бе изградена музейна сбирка. Манастирът е център на местен култ към покровителя на Русенското Поломие- Свети Димитър Басарбовски, живял по тия места през 17век. През XIV век скалният манастир е бил владение на Влашкия княз Иванко Басарба - тъст на цар Иван Александър. Според легендите в манастира е идвал и младият Влад III (Дракула).
След възсияването на Свети Димитър манас­тирът привлича поклонници, живеещи от двете страни на река Дунав. Отначало мощите му се пазели на втория етаж на манастира в каменно легло, покрито с плоча, а сега са в патриаршеската катедрала на Букурещ.
Тел:082 800765., отец Емелиан, игумен.

Орлова чука
Пещерата Орлова чука е археологически резерват с национално значение - в нея са намерени останки от праисторически хора, от пещерна мечка и други животински видове от онова време. Днес е обитавана от повече от десет вида прилепи, които през зимния период достигат до три-четири хиляди броя. Орлова чука е най-дългата пещера в Северна България – галериите й достигат 13 км. Според местните предания пещерата църква на легендарния поп Мартин. До входа на пещерата има туристическа хижа.
Прохладата на пещерата Орлова чука събира множество посетители през лятато, но и в студените месеци температурата в нея е постоянна-около 12 градуса. Вероятно затова е била обитавана от праисторическите хора.
За контакт: 088/8619469, 089/9862023

Възможните туристически маршрути в километри:
ТИЦ с.Иваново –информация лекция >15км. с.Мечка > 5км. местност Стълпище –посещение на природен феномен- побит камък > рибарски пристан > 6км. рибарници с. Мечка – орнитологично важно място

ТИЦ с.Иваново –информация лекция > 4км. Ивановски скални манастири > 19км. с. Червен , Средновековен град Червен > 16км. пещера Орлова Чука

ТИЦ с.Иваново –информация лекция > 4км. Ивановски скални манастири > 19км. с. Червен, Средновековен град Червен > 12км. с.Нисово - Природен парк “Русенски лом”

ТИЦ с.Иваново –информация лекция > 4км. Ивановски скални манастири > 6км. Местност “Обретенка” > 6км. с. Нисово

ТИЦ с.Иваново –информация лекция > 4км. Ивановски скални манастири > 6км. с. Кошов > 8км. с. Средновековен град Червен > 4км. Голям Нисовски манастир > 6км. с. Нисово 
 

  • Природен парк “Русенски Лом” – орнитологични места – 197 вида птици, от които 90% защитени;
  • Скални килии, скална гробница и средновековно селище – с. Кошов;
  • Скален манастир и праисторическо селище – с. Красен;
  • Скални килии във водната канара, тъмната пещера – с-. Табачка;
  • Късноантична крепост в м. Чаушка – с. Щръклево;