Образование

В община Иваново функционират 4 бр. основни училища и 1 целодневна детска градинаи с 5 филиала, като в тях се обучават:
Налице е трайна тенденция към намаляване на населението в общината и отрицателен естествен прираст. Обективният демографски процес за намаляване броя на децата в училищна възраст ще продължи и през следващите години.
В две от населените места с.Иваново и с.Щръклево преобладават ученици от ромски произход 80-90%. Ниската образованост на тази група създава сериозни проблеми за нейната интеграция в обществото.
Учебните заведения на територията на общината се намират в по-големите населени места.

 

Основно училище „Никола.Й.Вапцаров“ с.Иваново
Документи >>

 

Детска градина „Ален мак“ с.Иваново
Документи >>