Красен

КМЕТСТВО КРАСЕН

 

7075 с.Красен, общ.Иваново, обл.Русе,
ул."Възраждане" № 4
тел. : 08152/22-80
Е-mail: kmet.krasen@ivanovo.bg

 

 КМЕТ:                                       

ЙОРДАНКА ТРИФОНОВА ЧУРОВА

Йорданка ЧуроваОбразование – средно

м.т. : 0887/842 490 
ст. тел. : 08152/22-80

 

 

 
 

 

Администрация:

Деница Костадинова - ГРАОИГ, тел. :08152/23-80

Галина Иванова - мл.спец. финанси, тел. :08152/23-80
 

Полезна информация: