Мечка

На около 22 км от гр.Русе, близо до брега на река Дунав, свързани като едно цяло със забележително красива природа и исторически ценности се намират село Мечка и селищно образувание Стълпище.
По исторически данни може да се съди, че околностите на с.Мечка са заселени преди 2500 г. пр. Хр. и през изтеклите епохи са представлявали важни населени места и крепости на илири и траки, на римляни и византийци, на славяни и българи.
През I век от н.е. на 3 км западно от днешното селище е бил построен римският граничен кастел "Урсус"(Мечка), известен по-късно като крепостта "Тримамиум". Останки от крепостта се намират западно от местността Стълпище, бивша махала на липованци-рибари, сега селищно образувание и място за отдих.

КМЕТСТВО МЕЧКА
7091 с.Мечка, общ.Иваново, обл.Русе,
ул."Цар Борис I" № 32а
тел. :08158/22-80
Е-mail: kmeseme@abv.bg


 КМЕТ:                                      
Мая Великова Кьосева

м. тел. :0886/929 077
ст. тел. :08118/22-80

 

Администрация:

Мариана Михайлова - ГРАОИГ, тел. :08158/22-70
Деница Владимирова - мл.спец. финанси, тел. :08158/22-64

 

Полезна информация: 

Вижте още>>>

Население:  772 жители

Инфраструктура:
- Улична мрежа: 12 км
- Ел и ВиК мрежа: изцяло водоснабдено и електрифицирано
- Телекомуникации: изградена е 100 % телефонна мрежа, GSM мрежата е с пълен обхват само на МТел, няма интернет мрежа
- Поща: тел. 08158/211;222
-Транспорт: пътна връзка с гр.Русе и с.Иваново

Природни, културно-исторически и туристически забележителности:
- Природен обект"Декилиташ"
- на 30-40 м от р.Дунав в местността Стълпище, представлява два големи каменни стълба/2,5 и 12 м/, датиращи още от мезозойската ера, името му се свързва с турското название-декили таш/побит камък/. Предполага се, че са използвани в римско време за наблюдение. Легендите разказват за Крали Марко, който повдигнал скалата на малкия си пръст, символ на сила и мъжество.
Природен обект "Римски кастел"- през I век от н.е., по времето на император Веспасиан, се поставя началото на римската укрепителна гранична система "Данубиус лимес". По това време е построен и римския кастел "Урсу"/Мечка, като около него възниква селището "Тримамиум". През 7 век аварите и славяните го разрушават. Останки от калето има и до днес западно от местността Стълпище и е запазен стария римски път. Според преданието името Мечка произлиза от знамето на калето, на което имало меча глава и разпъната меча кожа.
Влажна зона - сравнително добре запазена с над 198 вида птици, от тях 60 вида фригурират в "Червената книга" на Република България. Орнитологичната зона е разположена на територията на бивше голямо крайдунавско блато, заемащо площ от 4450 дка и включва два от прилежащите острови /Батин и Безимен/.
Исторически паметник- построен през 1900 г. в памет на загиналите руски воини за освобождението на България през Руско-турската война /1877-1878 г./. Намира се на 1,5 км от с.Мечка по пътя за с.о. Стълпище, там където са се водили най-значимите боеве за освобождението на гр.Русе. Паметника е идентичен с този на връх Шипка.

Култура и образование:
- Читалище "Отец Паисий"-основано 1927 г., като развива всестранна дейност. Библиотеката към него разполага с 11817 тома книги.
Създадени са и функционират женска фолклорна група от 18 жени и мъжка фолклорна група от 12 мъже, като в своята дейност са награждавани нееднократно на национални събори на народното творчество.
- ОУ "П.Славейков" и ЦДГ "Синчец" са закрити през 2002 г., като децата и учениците се обучават в с.Пиргово

Отдих и туризъм: 
ЕТ "Петър Атанасов-53"-тел.08158/283
разполага с ресторант, плувен басейн и туристически бунгала, намира се в с.о. Стълпище
- ЕТ "НОВО-2"-Христо Новаков-тел.08158/385
разполага с туристически бунгала в с.о. Стълпище