Кошов

На 25 км от гр. Русе на левия бряг на р. Черни лом, по древния път водещ към историческата крепост " Червен" в малка котловина, естествено защитена от хълмове и цяла верига от скали с причудливи образувания се намира село Кошов.
Областта край река Черни лом е обитавана от дълбока древност. Тук са намирали естествена защита траки, римляни, а  славяни и прабългари поставят началото на великата българска история.
Живота на селото през средновековието е тясно свързан със съдбините на средновековния град "Червен".
Точна дата за възникване на селото липсва, но в султански регистър от 1431 година се среща името "Кошова"
В околностите на селото и до днес се срещат останки от древни времена.
Кошовчани са наследници на старо мизийско население, наречено "хърцои".
На два пъти селото е опожарявано по време на турското робство.

КМЕТСТВО КОШОВ
7087 с.Кошов, общ.Иваново, обл.Русе,
ул."Цар Иван Асен II" № 4
тел. :08159/22-20
Е-mail: kmetstvokoshov@abv.bg


 КМЕТ:
МИХАИЛ МАРИНОВ МАРИНОВ

м. тел. :0888/521 594
ст. тел. :08159/22-20

Администрация:
Добринка Костова - ГРАОИГ, тел.:08159/22-23

Полезна информация:

Население:  402 жители

Инфраструктура:
- Улична мрежа: 12 км
- Ел и ВиК мрежа: изцяло водоснабдено и електрифицирано
- Телекомуникации: изградена е 100 % телефонна мрежа, GSM мрежата е с пълен обхват само на МТел, няма интернет мрежа
- Поща: тел. 08159/222
-Транспорт: пътна връзка с гр.Русе и с.Иваново и ж.п. спирка на 2 км от селото по ж.п. линията Русе-София 

Природни, културно-исторически и туристически забележителности:
- Археологически паметници и забележителности"

- тракийско късносредновековно селище и некропол в местността " Бодурци"
- късноантично и средновековно селище "Селището"
- останки от строежи "Светилище" в местността "Смесиците"
- скален манастирски комплекс "Грамовец"
- скален манастирски комплекс "Чиплийско"
-скална килия
- паметна плоча от времето на император Траян с посвещение на богинята на лова Диана
- църква от V-VI век от византийската раннохристиянска епоха до местността "Смесиците"

Култура и образование:
- Читалище "Просвета"-като развива всестранна дейност.  Създадени са и функционират женска фолклорна група от 12 жени и мъжки самодеен състав от 20 мъже. Без съмнение най-атрактивно е пресъздаването на старинен ритуал, наречен "Джамал", който е създаден в този му вид още от 1934 година. като в своята дейност е награждаван нееднократно на национални събори на народното творчество.

Отдих и туризъм: 
- Туристическа къща " Ангел"-тел. 08159/479 и 082/822-847
разполага с 12 места