Червен

Намира се на 33 км южно от град Русе. 
През централната част на селото преминава р. Черни лом, която го разделя на две части. Живописните извивки на реката образуват скални ридове, които се извисяват високо над речната долина.
Още траките са преценили природните дадености, като естествено укрепление и се заселват там. През IV век тук вече е изградена голяма византийска крепост, а след нейното разрушаване възниква българско селище. Върху основите на старата византийска крепост се изгражда Средновековния град "Червен". Същия е бил важен административен и духовен център със стопанско и военно значение, а в най-високата му част се е издигал голям феодален замък. Тук са се развивали желязодобив и металообработка, за което свидетелстват многобройните находки и златни накити. Градът е разрушен по времето на османското нашествие през 1388 г.
Археологическите разкопки започнали от 1961 г. насам и създаването на културно-исторически маршрут Русе-Иваново-Червен предизвикват все по-голям интерес от страна на бългаските и чуждестранни туристи и археолози.

КМЕТСТВО ЧЕРВЕН 
7084 с. Червен, общ.Иваново, обл.Русе,
ул."Баба Тонка" № 39
тел. :08156/52-80

Кмет
ТАТЯНА ТОДОРОВА

 

м. тел. :0887/834 101
ст. тел. :08156/52-80

 

 

 

 

 

 

Администрация
Цона Георгиева - ГРАОИГ, тел.: 08156/53-26


Полезна информация

Население:  270 жители

Инфраструктура:
- Улична мрежа: 27 км
- Ел и ВиК мрежа: изцяло водоснабдено и електрифицирано, липсва канализация
- Телекомуникации: Изградена е 100% телефонна мрежа, GSM мрежата е без обхват
- Поща: тел.08156/222
-Транспорт: пътна връзка с гр. Русе и с. Иваново

Природни, културно-исторически и туристически забележителности:
  
Красивата природа и историческият Средновековен град дават облика на културно-историческите и туристически забележителности.
На крепостта и около нея можете да прекарате чудесни мигове и да се насладите на величествените скали. 
В подножието на входа на крепостта да изпиете по едно кафе или да си купите сувенири.

Култура и образование:
- Читалище "Просвета"-открито е през 1928 г., като новата му сграда е построена през 1958 г. развива всестранна дейност и към него има постоянно действаща етнографска изложба и библиотека, разполагаща с 6400 тома книги. 
- ОУ "Кирил и Методий" е закрито през 1986 г.
- ЦДГ -закрита

Отдих и туризъм:
Опожаряван не един път, средновековният град-крепост Червен е съхранил своето величие и до днес. Кацнал Живописно над един красив меандър на Черни Лом, представлява внушителна гледка отдолу, а от него се от­крива прекрасна панорама.
Всред черквите и сградите е кипял оживен стопански и културен живот - епискописки, книжовен и занаятчийски център. Намере­ни са уникални керамични икони и каменен модел на черква.

Средновековният град Червен
Това е най-значимият средновековен български град през 14 век в Североизточна България. В Червенград имало болярин и митрополит, силно били развити, занаятите и търгобията. Личат останките от външния, неукрепен град и масивните зидове на вътрешния град. Открояват се болярски замък в центъра, митрополитска църква, щерни за вода. По главната улица се виждат застроените някога плътно една до друга къщи - отдолу с дюкяни, над тях жилища. Градът има 11 църкви, край него в скалите са разположени множество манастири. Най-внушителна е кулата-стражница, която е многоетажна с височина 12 метра. В Червен са открити две водочерпателни съоръжения. Може да се посети това от южната страна на крепоста до реката, където каменна стълба в тунел води до подземен карстов извор.