Читалища

На територията на община Иваново функционират 13 читалища, които традиционно са самоуправляващи се културно-просветни сдружения.
Художествената самодейност е една от основните дейности в работата на читалищата. В тях работят 64 самодейни колектива, клубове и школи.
Изявите на читалищните самодейци са в основата на всички общоселски и традиционни празници- "Коледуване", "Лазаруване", "Къпане на царя", "Иванов ден", Бабин ден" и т.н.
Все повече нараства положителната тенденция към изяви извън рамките на общината: Балкан фолк-гр.В.Търново, Златната гъдулка-гр.Русе и др.
Към читалището в с.Щръклево е открита музейна сбирка "Светлоструй", свързана с творчеството на Димитър Добрев-писател и журналист, издател на първия извънстоличен литературен вестник "Светлоструй".
Особен интерес предизвиква обичаят "Джамал" интерпретиран от самодейна група на читалището в с.Кошов.
Неоспорим факт е, че самодейните състави са търсен и желан партньор, разкриващи самобитността на местния фолклор.
Към всички читалища работят и библиотеки, които разполагат 133 668 бр. книги.
Разбира се този фонд е доста остарял, а самите читалища, като сграден фонд са в недобро състояние.
Само  две от читалищата /в с.Иваново и с.Щръклево/ разполагат със съвременна техника-компютър, принтер, скенер.

За информация >> Министерство на културата -  http://www.mc.government.bg/

Сайт на читалищата в България - http://www.chitalishte.bg/

 

Читалища на територията на община Иваново

населено място

читалище

с.Иваново

"Христо Ботев"

с.Божичен

"П.Р.Славейков"

с.Тръстеник

"Христо Ботев"

с.Кошов

"Просвета"

с.Красен

"Просвета"

с.Пиргово

"Св.св. Кирил и Методий"

с.Мечка

"Отец Паисий"

с.Табачка

"Просвета"

с.Сваленик

"Светлина"

с.Церовец"

"Георги Бенковски"

с.Червен

"Просвета"

с.Щръклево

"Възраждане"

с.Нисово

"Гео Милев"