Полицейски участък

Служителите му отговарят за опазването на обществения ред и сигурността на гражданите в населените места от общината.
В тясно взаимодействие с общинската комисия за обществен ред и сигурност в съответствие с националната стратегия "Полицията в близост до обществото" ежегодно се  провеждат мероприятия, свързани със спазването на изискванията на наредбите на Общински съвет Иваново.
Община Иваново осигурява автомобили и финансови средства за подпомагане дейността на органите на полицията, като за изпълнение на функциите на участъка са предоставени имоти общинска собственост.
Във всяко населено място са осигурени помещения за приемни на районните инспектори.

Министерство на вътрешните работи >> http://www.mvr.bg/
ОДМВР гр. Русе >> http://www.ruse.mvr.bg/
ВНД - Началник РУ гр. Две могили:  Мирослав Енев; тел.08141/22-49
Дежурен на РУ гр. Две могили:          тел. 08141/22-49 или 112               
Началник  на УП Иваново:                  Васил Господинов; тел.08116/22-49
Районен инспектор на ПУ Иваново: Диян Георгиев; тел.08116/22-49

 

Населено място

Районен инспектор

Телефон

Иваново

Светломир Иванов

08116/22-49

Божичен

Йордан Данев

08116/28-65

Кошов

Йордан Данев

08159/22-20

Червен

Йордан Данев

08156/52-80

Табачка

Йордан Данев

08156/52-70

Тръстеник

Станчо Станчев

08145/22-49

Пиргово

Георги Станев

08114/22-80

Мечка

Георги Станев

08158/22-80

Красен

Станчо Станчев

08152/22-80

Щръклево

Огнян Обретенов

08111/22-49

Нисово

Огнян Обретенов

08196/22-60

Сваленик

Светломир Иванов

08166/22-63

Церовец

Светломир Иванов

08167/22-80