Кметства

КМЕТСТВА В ОБЩИНА  ИВАНОВО

 ДЛЪЖНОСТ

 Телефон за контакт

 

 КМЕТСТВО ЩРЪКЛЕВО

 

 1.

 Цветелина Михайлова - Кмет

 08111 2253

 2.

 Младши специалист ГРАОИГ  

 08111 2064

 3.

 Младши специалист Финанси

 08111 2280

 

 КМЕТСТВО ПИРГОВО

 

 4.

Николай Караиванов – Кмет

 08114 2280

 5.

 Младши специалист ГРАОИГ 

 08114 2236

 6.

 Младши специалист Финанси

 08114 2264

 

 КМЕТСТВО ТРЪСТЕНИК

 

 7.

 София Великова- Кмет

 08145 2280

 8.

 Младши специалист ГРАОИГ

 08145 2236

 9.

 Младши специалист Финанси

 08145 2264

 

 КМЕТСТВО СВАЛЕНИК

 

 10.

 Лазар Копанков - Кмет

 08166 2263

 11.

 Младши специалист - ГРАОИГ

 08166 2280

 12.

 Младши специалист - финанси

 08166 2280

 

 КМЕТСТВО КРАСЕН

 

 13.

 Антон Костадинов - Кмет

 08152 2280

 14.

 Младши специалист - ГРАОИГ

 08152 2380

 15.

 Младши специалист - финанси  

 08152 2380

 

 КМЕТСТВО  МЕЧКА

 

 16.

 Мариета Георгиева - Кмет

 08158 2280

 17.

 Младши специалист - ГРАОИГ

 08158 2270

 18.

 Младши специалист - Финанси  

 08158 2264

 

 с. ЧЕРВЕН

 

 19.

 Татяна Тодорова - Кмет

 08156 5280

 20.

 Младши специалист - ГРАОИГ

 08156 5326

 

 с. КОШОВ

 

 21.

Михаил Маринов - Кмет

 08159 2220

 22.

 Младши специалист - ГРАОИГ

 08159 2223

 

 с. БОЖИЧЕН

 

 23.

 Даринка Желева - Кметски наместник

 08116 2865

 24.

 Младши специалист - ГРАОИГ

 08116 2865

 

 с. НИСОВО

 

 25.

 Корнелия Йорданова - Кметски наместник

 08196 2260

 26.

 Младши специалист - ГРАОИГ

 08196 2260

 

 с. ТАБАЧКА

 

 27.

 Пенка Йотова - Кметски наместник

 08156 5270

 28.

 Младши специалист - ГРАОИГ

 

 

 с. ЦЕРОВЕЦ

 

 29.

 Галена Банева - Кметски наместник

  08167 2280

 30.

 Младши специалист - ГРАОИГ