Визитка

ОБЩИНА ИВАНОВО
БУЛСТАТ: 000530536
АДРЕС: 7088 с. Иваново, ул. "Олимпийска" № 75

 

» Типично селска територия в непосредствена близост до град Русе: Община Иваново е разположена в Североизточна България и заема площ около 495 454 дка/над 17 % от Област Русе/. Административен център на Общината е с.Иваново, чието застрояване започва с построяването на ж.п.линията Г.Оряховица-Русе през 1895 г. Намира се на 5 км от старото селище и р.Русенски лом.На север граничи с р.Дунав и с общините Русе, Ветово, Цар Калоян, Две могили и Борово. В състава на Общината влизат 13 населени места.


» Кръстопътно положение: до северната врата на България - Дунавски речен път; международни ЖП коридор (№4) и европейските коридори № 7 и № 9, които осигуряват връзката на централна и източна Европа с Черноморието и Азия. През територията на общината преминават важни пътища от републиканската пътна мрежа Русе-София и Русе-Варна.


» Субалпийски релеф и ландшафти - Каньонът на Русенски Лом (Природен парк "Русенски Лом" с безброй миандри, оазис на дивата природа, обитаван от редки грабливи птици и изключителен растителен свят), силно залесен Дунавски бряг - рай за водоплаващи пернати, с уникално скално образувание Стълпище.
http://www.ecoart2000.org/

» Богато културно-историческо наследство: археологически резервати "Скален манастир при с. Иваново", в списъка на ЮНЕСКО и "Средновековен град Червен", манастири, църкви и некрополи край Нисово, Красен, Щръклево.

» Нови културни изяви: Международен пленер на художници "Русенски Лом - Дунав", Национален литературен конкурс "Светлоструй", детски екопразник "Дар на природата - да го съхраним" - продължение на делото на средновековни зографи и граматици.

» Съвременен бизнес: прецизно електрозаварени тръби, месопреработка, гъбопроизводство, пепиниерство и т.н.
http://www.precis-inter.com/

» Община Иваново - минало и съвремие с природни кътове с космическо излъчване, където човек забравя земната суета, вслушва се в шепота на вековете, черпи енергия и става по-добър  .

» Община Иваново - привлекателен център за любители на алтернативния туризъм (селски, екологичен, познавателен и т.н.)