Транспортни услуги

Общината се обслужва от частни автобусни транспортни линии.

Железопътната инфраструктура е добре развита. На територията на общината има една гара в с. Иваново и три гарови спирки в селата Божичен, Кошов и Табачка.

На територията на общината се намира и летище Русе. Изградено, в миналото, за съвместно ползване от ВВС и Гражданската авиация, след продължително прекъсване, днес то отново е в експлоатация. 

Летището се стопанисва от община Русе  и притежава  лиценз за летателна площадка за излитане и кацане на самолети с излетно тегло до 5700 кг.