Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ - 2020 г.

 

Регистър на Община Иваново на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за

отнемане на незаконно придобитото имущество за 2020 г.

               
ВХ. №  ДАТА ДЕКЛАРАТОР ДЛЪЖНОСТ ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ НАЛИЧИЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ПОДАДЕНА В СРОК ЗАБЕЛЕЖКА
1       заличено поради прекратяване на правоотношението      
2 07.01.2020 г. Михаил ***** Маринов Кметски наместник за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
3 15.01.2020 г. Татяна ***** Тодорова Кметски наместник за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
4       заличено поради прекратяване на правоотношението        
5       заличено поради прекратяване на правоотношението      
6 23.04.2020 г. Галина ***** Иларионова Секретар на Община Иваново за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
7 24.04.2020 г. Ирина ***** Иванова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
8       заличено поради прекратяване на правоотношението      
9       заличено поради прекратяване на правоотношението      
10 27.04.2020 г. Галена ***** Банева Кметски наместник с.Церовец за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
11       заличено поради прекратяване на правоотношението      
12 30.04.2020 г. Илияна ***** Кунчева  главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
13       заличено поради прекратяване на правоотношението      
14 .     заличено поради прекратяване на правоотношението      
15       заличено поради прекратяване на правоотношението      
16 04.05.2020 г. Галина ***** Мирчева Инспектор за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
17 04.05.2020 г. Михаил ***** Маринов Кметски наместник с.Кошов за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
18 05.05.2020 г. Лютвие ***** Масуркова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
19 05.05.2020 г. Галинка ***** Кирилова Директор ДГ "Ален мак" за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
20 05.05.2020 г. Поли ***** Ламбова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
21 05.05.2020 г. Мариана ***** Драшкова Директор на дирекция "АПОФУС" за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
22 05.05.2020 г. Веселка ***** Драшкова Главен специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
23 05.05.2020 г. Лилия ***** Илиева Специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
24 05.05.2020 г. Венета ***** Петрова Специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
25 05.05.2020 г. Десислава ***** Стоянова Гл.специалист  за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
26       заличено поради прекратяване на правоотношението няма да  
27 07.05.2020 г. Атанаска ***** Ганева Специалист с.Нисово за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
28 7.5.2020 Ивелина ***** Николова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
29 8.5.2020 Йорданка ***** Иванова Старши счетоводител за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
30       заличено поради прекратяване на правоотношението      
31       заличено поради прекратяване на правоотношението      
32 11.5.2020 Полина ***** Иванова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
33 11.5.2020 Иво ***** Данев Старши специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
34 11.5.2020 Диана ***** Тодорова Специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
35       заличено поради прекратяване на правоотношението      
36       заличено поради прекратяване на правоотношението      
37 13.5.2020 Десислава ***** Николаева Специалист с.Червен за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
38 13.5.2020 Татяна ***** Тодорова Кметски наместник с.Червен за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
39       заличено поради прекратяване на правоотношението      
40       заличено поради прекратяване на правоотношението      
41 13.5.2020 Йорданка ***** Савчева Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
42       заличено поради прекратяване на правоотношението      
43 14.5.2020 Ценка ***** Парашкевова Специалист с.Табачка за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
44       заличено поради прекратяване на правоотношението      
45 14.5.2020 Марина ***** Накова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
46 14.5.2020 Ивелина ***** Лозанова Старши юрисконсулт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
47       заличено поради прекратяване на правоотношението      
48 15.5.2020 Йоана ***** Стоянова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
49 15.5.2020 Милена ***** Минкова Старши специалаист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
50 15.5.2020 Антоанета ***** Владимирова Специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
51 15.5.2020 Даринка ***** Желева Кметски наместник с.Божичен за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да

 

52 01.07.2020

Галина***** Севова

Инспектор за несъвместимост по чл.35,ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
53 01.07.2020 Десислава*****Стоянова Главен експерт за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на служебно правоотношение няма да  
54 06.07.2020 Десислава*****Стоянова Главен експерт за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
55 20.07.2020 Галина***** Севова Инспектор за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
56 14.09.2020 Мирослава*****Радева Счетоводител за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
57 25.09.2020 Мирослава*****Радева Счетоводител за имущество и интереси по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
58       заличено поради прекратяване на правоотношението      
59       заличено поради прекратяване на правоотношението       
60       заличено поради прекратяване на правоотношението      
61       заличено поради прекратяване на правоотношението