ПРЕБРОЯВАНЕ 2021

Възможност за електронно преброяване

Преброяване 2021 ще се състои между 7 септември и 3 октомври. В 00:00 ч. на 7 септември стартира електронното преброяване, което ще продължи до 24:00 ч. на 17 септември. Всеки човек, живеещ на територията на страната, ще може да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преброителна карта на https://census2021.bg/. Попълването на картата е бързо и лесно – необходими са само компютър, таблет или мобилен телефон, български документ за самоличност, ЕГН и валиден електронен адрес. Може да се запознаете предварително с електронната карта на електронен адрес https://census2021.bg/wp-content/uploads/2021/06/karta_jilishta_16str_obrazec.pdf.

Започват обученията на над 25 хиляди преброители и контрольори при спазване на противоепидемичните мерки

 

Тази седмица при стриктно спазване на противоепидемичните мерки започват обученията на преброителите и контрольорите, които ще бъдат наети за Преброяване 2021.

Обученията са еднодневни и се организират от общинските преброителни комисии и териториалните статистически бюра. Първите срещи с преброителите ще се проведат във всички общини в страната в периода 17 август - 7 септември в специално наети за целта зали, които са с достатъчно голям капацитет, за да отговарят на изискванията за предотвратяване на разпространението на КОВИД 19.

Обучението на преброителите и контрольорите от територията на община Иваново ще се проведе на 27.08.2021 г. (петък) от 10.00 ч. в сградата на читалището в с. Иваново.

Преброителите и контрольорите ще бъдат запознати със Закона за преброяването, съдържанието на преброителните карти, начина и времето на работа, правата и задълженията им. Специално внимание ще бъде обърнато на стриктното спазване на противоепидемичните мерки и указанията, които НСИ получи от Министерство на здравеопазването за провеждане на Преброяване 2021.

Още преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

Преброяване 2021 ще се проведе от 7 септември до 3 октомври на два етапа - първият етап, от 7 до 17 септември, ще бъде преброяване по интернет, а вторият, от 18 септември до 3 октомври - с преброители, които ще посещават домакинствата в часовете от 8.00 до 20.00 всеки ден, включително събота и неделя.

Актуална информация за подготовката и провеждането на Преброяване 2021е налична на https://census2021.bg/.

 

Аудио

30.10.2020 г.

Община Иваново уведомява населението, че срокът за подаване на заявления от кандидати за преброители и контрольори се удължава до 16.11.2020 г.

Документи ще се приемат всеки работен ден от 8:15 ч. до 16.45 ч. в Центъра  за гражданска регистрация и административно обслужване на гражданите, находящ се в сградата на Община Иваново - с. Иваново, ул. "Олимпийска" № 75.

 

15.09.2020 г.

Във връзка с предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 година, Община Иваново обявява подбор на кандидати за преброители и контрольори. Документи ще се приемат всеки работен ден от 8:15 ч. до 16.45 ч. в периода 15.09.- 30.10.2020 г. в Центъра  за гражданска регистрация и административно обслужване на гражданите, находящ се в сградата на Община Иваново - с. Иваново, ул. "Олимпийска" № 75.

Кандидатите трябва да притежават минимум средно образование.
Критерии за подбор на лица.
Информация за обработка на личните данни.

Необходими документи:
1. Заявление по образец
2. Европейски формат на автобиография по образец.
3. Актуална снимка.
4. Копие от диплома за завършено образование.

 

06.07.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., ръководството на Община Иваново, информира всички жители на общината, че в периода 11.07. – 15.09.2020 г. ще се проведе предварителен обход във всички населени места и селищни образувания на територията на общината от членовете на Общинската преброителна комисия, назначена със Заповед № РД-05-598/09.06.2020 г. на председателя на НСИ.