Други

ПРОТОКОЛ № 22

ПРОТОКОЛ № 21

Протокол № 18/13.04.2018 г. от Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе  

Протокол № 19/17.08.2018 г. от Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе 

Протокол № 20/07.12.2018 г. от Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе  

Протокол № 17/30.11.2017 г. от Общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР);

Протокол № 16/27.04.2017 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР);

Решения по Протокол № 16/27.04.2017 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР);

Протокол № 15/27.12.2016 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР);

Решения по Протокол № 15/27.12.2016 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР);

Протокол № 14/26.07.2016 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) >>

Решения по Протокол № 14/26.07.2016 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) >>

Протокол № 13/15.01.2016 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) >>        

Решения по Протокол № 13/15.01.2016 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) >> 

Протокол № 12/08.12.2015 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) >>

Решения по Протокол № 12/08.12.2015 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) >>

Протокол № 11/13.05.2015 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) >>   

Решения по Протокол № 11/13.05.2015 г. от Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе (РСУОРР) >>

Протокол №7 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе >>    

Решения по Протокол №7/26.04.2013 г. от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе >>  

Заседания на работна група
Протокол № 1/01.03.2013 г.>>

Вътрешни правила на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе"

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ № 4 / 21.12.2011 г. от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

ПРОТОКОЛ № 1 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

ПРОТОКОЛ №6 от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе

РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ №6/26.10.2012 г. от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе                     

Правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка на политиката на община Иваново в областта на туризма