Годишен отчет 2019 г.

Касов отчет, Счет.отчет, Одитно становище, Отчет общински дълг, Протокол Публично обсъждане, Решение ОбС