2984 Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето ѝ на съотвената етажна собственост за поддържане и използване

Правно основание за предоставяне

Чл. 4, ал. 2 от ЗУЕС


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 30 дни