2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

Правно основание за предоставяне

Чл. 24 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 7 дни 20.00 лв.
Бърза 3 дни 30.00 лв.


Банка: "ЦКБ” АД – КЛОН РУСЕ
Банкова сметка: BG46CECB979084F2318200
BIC: CECBBGSF