ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ В ОБЩИНА ИВАНОВО

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ ЗА КОИТО НЕ СЕ ПРИЛАГА 107А ОТ КТ, вътрешни правила за държавни служители и служители от 107а от КТ, ЗАПОВЕД ПРАВИЛА ЗА КОИТО НЕ СЕ ПРИЛАГА 107 А ОТ КТ, ЗАПОВЕД РД-09-157/29.03.2023 г. и ЗАПОВЕД РД-09-158/29.03.2023 г. (в сила от 01.04.2023 г.)