ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ В ОБЩИНА ИВАНОВО

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАПЛАТИТЕ ЗА КОИТО НЕ СЕ ПРИЛАГА 107А ОТ КТ, вътрешни правила за държавни служители и служители от 107а от КТ, ЗАПОВЕД ПРАВИЛА ЗА КОИТО НЕ СЕ ПРИЛАГА 107 А ОТ КТ