ЗАПОВЕД № РД-09-156/31.03.2021 г. на Георги Миланов, кмет на Община Иваново

 

Със заповед № РД-09-156/31.03.2021 г. се забранява къпането, плуването, гребането и други водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел във всички необезопасени и неохраняеми водни площи – канали, малки водоеми, реки, басейни и всеки друг вид водохранилища на територията на община Иваново, област Русе. Забранява се също така ползването на всички плувни басейни, обособени за обществено къпане и плуване на територията на община Иваново до установяване готовността им съгласно НВДОВП и издаване на заповед за разрешаване на ползването им.Стопаните на плувни басейни, които ще бъдат експлоатирани през летния сезон на 2021 г. следва да подадат заявление по образец в срок до 30.04.2021 г., с изключение на по-късно разкритите басейни. Към заявлението следва да бъдат приложени заверени за вярност с оригинала копия на следните документи:
  1. документ, удостоверяващ правото на стопанисване на обекта;

  2. договор с лице, назначено на длъжност „спасител“ за цялото работно време на басейна;

  3. документ за правоспособност на лицето по т. 2 и личният му талон, показващ резултата от проведената проверка за готовността му като спасител за 2020 г. съгласно чл. 20, ал.2 от НВДОВП.

  4. актуално медицинско удостоверение за здравословното състояние на лицето по т. 2 към момента на постъпване на работа за летния сезон на 2020 г. съгласно чл. 20, ал. 3 от НВДОВП.

  5. протоколи от микробиологични и физикохимични резултати на проби от водата.С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл!