Заповед № РД-09-164/01.04.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

 

Времевия интервал от 01.04.2021 г. до 31.10.2021 г. се обявява за пожароопасен сезон в горските територии, находящи се на територията на Община Иваново.С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.