Заповед № РД-09-176/19.04.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община иваново

 

Времевия интервал от 01.04.2021 г. до 31.10.2021 г. се обявява за пожароопасен сезон в защитените територии в границите на община Иваново, област Русе.С пълния текст на заповедта можете да се запознаете в прикачения файл.