2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

Правно основание за предоставяне

Чл. 18, ал. 5 от Закона за насърчаване на инвестициите


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предоставяне Такса
Обикновена 30 дни