3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване промяна на работното време на обекта

Правно основание за предоставяне

Чл. 16б, ал. 1, във връзка с чл. 16а от Закона за защита от шума в околната среда


Място на заявяване и предоставяне на услугата

Център за гражданска регистрация и административно обслужване и информация на гражданите
ул. "Олимпийска" № 75

ЕЛЕКТРОННА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА
(услугата е достъпна с квалифициран електронен подпис)


Образец:

Заявление


Вид на услугата и такса за предоставянето ѝ

Вид услуга Срок за предсотавяне Такса
Обикновена 14 дни