Уведомление за инвестиционно предложение: "Изграждане на обществено-обслужваща сграда в УПИ XI-284, кв. 26, село Мечка, адм. адрес: ул. "Македония" № 2А

О Б Я ВАНа основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г., изм. ДВ, бр. 21/2021 г.)ОБЩИНА ИВАНОВО уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение:„Изграждане на обществено-обслужваща сграда в УПИ XI-284, кв. 26, село Мечка, община Иваново, област Русе” с административен адрес: ул. „Македония” № 2АВсички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Иваново, Кметство Мечка или в РИОСВ - Русе, “Придунавски булевард” № 20,  пощенски код 7000.С Уведомлението можете да се запознаете тук