Заповед № РД-09-616/25.11.2021 г. на Георги Миланов, Кмет на Община Иваново

 

На основание чл. 167в, ал. 2 от Закона за движение по пътищата и в изпълнение на Решение № 339 по Протокол № 30/23.09.2021 г. на Общински съвет - Иваново е издадена Заповед № РД-09-616/25.11.2021 г. на Кмета на Община Иваново!