Регистър на декларациите по ЗПКОНПИ 2022 Г.

Регистър на Община Иваново на подадените декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2022 г.
               
ВХ. №  ДАТА ДЕКЛАРАТОР ДЛЪЖНОСТ ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ НАЛИЧИЕ НА НЕСЪВМЕСТИМОСТ ПОДАДЕНА В СРОК ЗАБЕЛЕЖКА
1 11.01.2022 Пенка***** Йотова Кметски наместник с.Табачка за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за заместник-кмет на община, секретар на община и кметски наместник няма да  
2       заличено поради прекратяване на правоотношението      
3 10.02.2022 Пенка ***** Йотова Кметски наместник с.Табачка за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
4       заличено поради прекратяване на правоотношението      
5 14.02.2022 Стелиана ***** Димитрова Специалист за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
6 16.02.2022 Теодора***** Игнатова Младши експерт за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
7 21.02.2022 Стелиана*****Димитрова Специалист  за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
8 22.02.2022 Теодора***** Игнатова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
9       заличено поради прекратяване на правоотношението      
10       заличено поради прекратяване на правоотношението      
11       заличено поради прекратяване на правоотношението      
12 07.04.2022 г. Веселка***** Драшкова Главен специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
13 18.04.2022 Галинка***** Кирилова Директор ДГ "Ален мак" с.Иваново за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
14 18.04.2022 Галина***** Иларионова Секретар на Община Иваново за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
15 19.04.2022 Илияна***** Кунчева Главен експерт  за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
16       заличено поради прекратяване на правоотношението      
17 26.04.2022 Поли*****Ламбова Главен експерт  за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
18 26.04.2022 Анелия***** Дакесян Главен експерт  за несъвместимост по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
19 29.04.2022 Атанаска***** Ганева Специалист с.Нисово за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
20 29.04.2022 Ивелина***** Лозанова Старши юрисконсулт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
21       заличено поради прекратяване на правоотношението      
22 04.05.2022 Ивелина ***** Николова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
23       заличено поради прекратяване на правоотношението      
24 09.05.2022 Марина***** Накова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
25 09.05.2022 Ирина***** Иванова Старши юрисконсулт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
26 09.05.2022 Магдалена***** Великова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
27 10.05.2022 Мирослава*****Радева Главен специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
28 10.05.2022 Иво***** Данев Инспектор за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
29       заличено поради прекратяване на правоотношението      
30 10.05.2022 Михаил***** Маринов Кметски наместник с.Кошов за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
31 10.05.2022 Диана***** Тодорова Специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
32 10.05.2022 Анета***** Аврамова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
33       заличено поради прекратяване на правоотношението      
34 10.05.2022 Даринка ***** Желева Кметски наместник с.Божичен за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
35       заличено поради прекратяване на правоотношението      
36 11.05.2022 Йорданка***** Иванова Старши счетоводител за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
37 11.05.2022 Галина***** Севова Инспектор за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
38 11.05.2022 Мариана *****Драшкова Директор на Дирекция за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
39       заличено поради прекратяване на правоотношението      
40 11.05.2022 Анелия***** Дакесян Главен експерт  за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
41       заличено поради прекратяване на правоотношението      
42 11.05.2022 Полина***** Иванова Младши експерт за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
43 11.05.2022 Антоанета ***** Владимирова Специалист с.Божичен за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
44 12.05.2022 Татяна***** Тодорова  Кметски наместник с.Червен за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
45 12.05.2022 Десислава***** Николаева Специалист с.Червен за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
46 12.05.2022 Йоана***** Стоянова Главен експерт  за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
47       заличено поради прекратяване на правоотношението      
48 13.05.2022 Десислава***** Стоянова Главен експерт  за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
49 13.05.2022 Венета***** Петрова Старши специлист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
50 13.05.2022 Милена***** Минкова Старши специлист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
51 13.05.2022 Лилия***** Илиева Специалист за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
52       заличено поради прекратяване на правоотношението      
53 13.05.2022 Ценка*****Парашкевова  Специалист с.Табачка за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
54 13.05.2022 Галена***** Банева Кметски наместник с.Церовец  за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
55 13.05.2022 Галина***** Мирчева Инспектор за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
56 13.05.2022 Йорданка***** Савчева Главен експерт  за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
57 13.05.2022 Лютвие ***** Мауркова Главен експерт  за имущество и интереси по чл.35,ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ  няма да  
58       заличено поради прекратяване на правоотношението      
59       заличено поради прекратяване на правоотношението      
60       заличено поради прекратяване на правоотношението      
61       заличено поради прекратяване на правоотношението      
62       заличено поради прекратяване на правоотношението      
63 07.11.2022 Цветелина***** Иванова Счетоводител за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на трудово правоотношение няма да  
64       заличено поради прекратяване на правоотношението      
65       заличено поради прекратяване на правоотношението      
66 30.11.2022 Цветелина***** Иванова Счетоводител за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да  
67 01.12.2022 Виктория***** Вълева Главен експерт  за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ за лица на служебно правоотношение няма да  
68       заличено поради прекратяване на правоотношението      
69       заличено поради прекратяване на правоотношението      
70 29.12.2022 Виктория***** Вълева Главен експерт  за имущество и интереси по чл.35, ал.1,т.2 от ЗПКОНПИ няма да