Прекъсване на електрозахранването в с. Божичен

 

На 26.09.2022 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Божичен: Т 1, МТП ТП 2, БКТП Т 4, „Помпена станция водоснабдяване“, Т 3, ТП „Рудметал“, ТП „Гражданска отбрана“; Фирми: Общински съвет за сигурност – Община Русе, „ЛАЗАРЕТА“ ООД, „ИА ЕСМИС“, „Мобилтел“ ЕАД, КФГ „Селикат“, „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ АД, „Кеър Хоум Русенски Лом“ ООД, ЕТ „ Милен Къснеделчев МДК Русе“, „ШАНС - 97“ ЕООД , „БТК“ ЕАД, РУСЦР Плевен „Български пощи“ ЕАД, „В и К“ ООД, „СВЕТЛЕН – 98“ ЕООД и всички абонати и улици, захранвани от трафопостовете в населеното място.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Красен и с. Иваново.