Автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И   ЕОбщина Иваново уведомява всички заинтересовани граждани, че чрез egov.bg се предоставя автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини. Може да платите задължения и към други общини, извън този списък чрез услуга 9416