Покана за информационна среща на Областен информационен център - Русе

    УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,     Уведомяваме Ви, че на 26.04.2023 г. от 10:30 ч. в  салона на Народно Читалище  „Христо Ботев – 1925“ на адрес: с. Иваново, община Иваново, обл. Русе, ул. „Олимпийска“ № 75, ще се проведе информационна среща на Областен информационен център – Русе на тема: „Индикативни годишни работни програми и актуални възможности на програмите финансирани от Европейските фондове при споделено управление“.