Ограничителни мерки на ЕС

 

С цел постигане на единен и координиран подход относно информираността на дружествата и гражданите за ограничителните мерки на ЕС и във връзка с предстоящата двустранна среща в София с представители на ЕК по прилагането на санкциите на ЕС спрямо Русия и Беларус, е изготвена обща информация за ограничителните мерки на ЕС, която може да намерите в прикачения документ.