Представяне на български храни и напитки в гр. Подгорица през м. септември 2023 г.

През последната седмица на м. септември 2023 г. в гр. Подгорица, Черна гора, по съвместната инициаива на Посолството на Република България в Черна гора и Търговската камара на Черна гора ще се проведе представяне на български храни и напитки. 

Планира се и провеждане на съпътстващи мерки В2В събития за установяване на контакти между бизнес операторите от двете държави.

Особен интерес за местния пазар представляват българските садкарски изделия и ядки, както и вина, млечни и и местни продукти, попадащи в обхвата на схемите за качество на ЕС.За повече информация можете да се обръщате към СТИВ-Подгорица: г-н Димитър Тучков, имейл: d.tuchkov@mi.government.bg и тел: +382 69 21 21 15