ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!! Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ при Община Иваново уведомява гражданите и заинтересованите лица, че ще приема плащания в брой на 28.12.2023 г. до 10,00 часа, поради годишно приключване. На каса на "Изипей" ще може да с

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!Звено „Приходи по ЗМДТ и принудително събиране“ при Община Иваново уведомява гражданите и заинтересованите лица, че ще приема плащания в брой на 28.12.2023 г. до 10,00 часа, поради годишно приключване. На каса на "Изипей" ще може да се заплаща до 22.12.2023 г.На 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 Декември 2023 г. няма да могат да се заплащат местни данъци и такси към Община Иваново и през касите на "Изипей".