Тест на сирените на 1 Април

 

На 1 април в 11.00 ч. ще се извърши тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия, аварии и въздушна опасност.Тестът включва задействане на сирени и излъчване на гласови съобщения и звукови сигнали.Припомняме, че проверки на техническата изправност на системата се извършват два пъти годишно през месеците април и октомври.